A
A- A A+

Photos 圖片

百萬行 Walk with the Dragon

百多位加拿大中文電台DJs及新時代電視藝人於上週日參加中僑百萬行。當天雖然陰晴不定,但大家眾志成城一起為公益。加拿大中文電台派出二十多位DJs落力演出,載歌載舞,台下觀眾更聞歌起舞,熱鬧非常。不少聽眾到新時代傳媒集團攤位玩遊戲贏大獎,當天加拿大中文電台及新時代電視共送出超過二千份禮物,包括你和我都想要的原創CD,人人有份,滿載而歸。

2024   |   2023   |   2022   |   2021   |   2020   |   2019   |   2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006
最近更新