A
A- A A+

Photos 圖片

TVB Best Actor Wayne Lai
視帝 黎耀祥

成為TVB視帝的黎耀祥今次於溫哥華工作能與多年好友李婉華聚舊! 接受李婉華專訪時,大家太興奮話題多到講唔完!

2024   |   2023   |   2022   |   2021   |   2020   |   2019   |   2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006
最近更新