Photos 圖片

獎門人大駕光臨 Super!

近期於溫哥華舉行的大型show如本地樓市般熾熱,一浪接一浪,日前由獎門人曾志偉率領的一班慈善名人大駕光臨溫哥華加拿大中文電台,苗僑偉、戚美珍、商天娥、黃日華、洪天明、HotCha及梁烈唯,眾星攪笑及其爽朗的性格反轉盧玉鳳及李婉華的直播節目,笑聲充斥整個直播室,吸引大批粉絲前來支持。HotCha兩年來溫哥華擔任Sunshine Nation的特別表演嘉賓,今次重臨舊地,加拿大中文電台總裁李方盡地主之誼帶她們品嚐溫哥華美食。

2024   |   2023   |   2022   |   2021   |   2020   |   2019   |   2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006
最近更新