Photos 圖片

Little Sunshie Audition

6 月 8 日加拿大中文電台舉行了 Little Sunshine 的面試,今年的參加人數破紀錄,而且水準極高,明日的超級名模、影壇巨星有跡可尋。可以想象,面試的三位評審阿愷、961 DJ William 和「2012 Sunshine Nation 我最喜愛 Sunshine 大獎得主」Aaron To 要從這百多位參加者中挑選最後八強有多苦惱!

2023   |   2022   |   2021   |   2020   |   2019   |   2018
最近更新