A
A- A A+

Photos 圖片

Anita Lee and David Lui
呂方專訪

香港著名歌手呂方到溫哥華接受李婉華專訪時,跟著呂方的樂迷在加拿大中文電台的玻璃直播室外多到人山人海! 節目完了後都不離開,想等同呂方近距离接触的機會!

2024   |   2023   |   2022   |   2021   |   2020   |   2019   |   2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006
最近更新