A
A- A A+

DJ大搜查

姓名
袁號殷  Chris
花名
歇斯
現主持之節目時段
AM1470「Music Van」星期一至五 1pm-2pm
當主持前最想做的職業
有唸過做一代宗師, 大個咗就唸住做工程師
嗜好
研究嘢, 唸嘢
專長
執嘢
收藏品
曾經有, 家吓冇
最喜愛唱片
基本上, 聽完隻碟重係醒嘅就鍾意喇
最喜愛歌星
最喜愛演員
最喜愛電影
<6000人的生命簽證>, 帶嚟反思嘅電影
最喜愛食物
素食
最喜愛顏色
藍色
最喜愛動物
咩狗都鍾意
最喜愛運動
籃球足球, 好玩嘅就得喇
最喜愛裝扮
冇裝扮
最喜愛季節
春夏秋冬都喜愛
最難忘的事
喜怒哀樂都難忘
最滿意自己做過的事
可以睇完一本書
人生目標
無愧於心
自我推銷
進步, 改變, 革新