National News 全國新聞

加拿大銀行今日調升基準利率四分之一厘   

2018-07-11 16:41

加拿大銀行今日調升基準利率四分之一厘

一如市場所料,加拿大銀行今日宣布調升基準利率四分之一厘,去到一厘半.不過央行行長承認一旦貿易戰加劇,將會嚴重影響本國經濟.

(張澤民報導)

(國語:黃耀鳴報道)

audio